ગુજરાત કોરોના અપડેટ 11 સપ્ટેમ્બર 2021

100
Gujarat Corona Update 11 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 16
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,600
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 12
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,356
એક્ટિવ કેસ : 162
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 3,73,351
રસીકરણ(18-44) : 1,47,720

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: