ગુજરાત કોરોના અપડેટ 12 સપ્ટેમ્બર 2021

108
Gujarat Corona Update 12 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 17
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,617
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 14
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,370
એક્ટિવ કેસ : 165
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 1,74,377
રસીકરણ(18-44) : 74,546

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: