ગુજરાત કોરોના અપડેટ 13 સપ્ટેમ્બર 2021

73
Gujarat Corona Update 13 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 12
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,629
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 16
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,386
એક્ટિવ કેસ : 161
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 1,49,486
રસીકરણ(18-44) : 59,922

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: