ગુજરાત કોરોના અપડેટ 14 સપ્ટેમ્બર 2021

89
Gujarat Corona Update 14 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 11
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,640
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 19
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,405
એક્ટિવ કેસ : 153
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 377994
રસીકરણ(18-44) : 165024

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: