ગુજરાત કોરોના અપડેટ 20 જુલાઈ 2021

91
Gujarat Corona Update 20 July 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 29
કુલ પોઝિટિવ : 8,24,546
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,076
ડિસ્ચાર્જ : 61
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,14,059
એક્ટિવ કેસ : 411
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 4,12,499
રસીકરણ (18-44) : 2,22,538

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: