ગુજરાત કોરોના અપડેટ 21 જુલાઈ 2021

92
Gujarat Corona Update 21 July 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 28
કુલ પોઝિટિવ : 8,24,574
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,076
ડિસ્ચાર્જ : 50
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,14,109
એક્ટિવ કેસ : 389
વેન્ટિલેટર : 05

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: