ગુજરાત કોરોના અપડેટ 22 જુલાઈ 2021

96
Gujarat Corona Update 22 July 2021

નવા પોઝિટિવ : 34
કુલ પોઝિટિવ : 8,24,608
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,076
ડિસ્ચાર્જ : 53
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,14,162
એક્ટિવ કેસ : 370
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 5,08,576
રસીકરણ (18-44) : 2,67,297

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: