ગુજરાત કોરોના અપડેટ 22 નવેમ્બર 2021

59
Gujarat Corona Update 22 November 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 25
કુલ પોઝિટિવ : 8,27,231
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,091
ડિસ્ચાર્જ : 26
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,16,831
એક્ટિવ કેસ : 309
વેન્ટિલેટર : 03
રસીકરણ : 3,67,046
કુલ રસીકરણ : 7,74,73,280

Share This: