ગુજરાત કોરોના અપડેટ 22 સપ્ટેમ્બર 2021

69
Gujarat Corona Update 22 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 20
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,771
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 20
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,556
એક્ટિવ કેસ : 133
વેન્ટિલેટર : 03
રસીકરણ : 6,35,197
રસીકરણ(18-44) : 2,15,644

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: