ગુજરાત કોરોના અપડેટ 23 જુલાઈ 2021

106
Gujarat Corona Update 23 July 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 36
કુલ પોઝિટિવ : 8,24,644
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,076
ડિસ્ચાર્જ : 61
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,14,223
એક્ટિવ કેસ : 345
વેન્ટિલેટર : 05
રસીકરણ : 3,55,953
રસીકરણ (18-44) : 1,87,827

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: