ગુજરાત કોરોના અપડેટ 23 સપ્ટેમ્બર 2021

52
Gujarat Corona Update 23 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 26
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,797
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 19
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,575
એક્ટિવ કેસ : 140
વેન્ટિલેટર : 06
રસીકરણ : 3,59,297
રસીકરણ(18-44) : 1,33,109

બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત હેડલાઈન્સ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.

Share This: