ગુજરાત કોરોના અપડેટ 24 સપ્ટેમ્બર 2021

68
Gujarat Corona Update 24 September 2021-suratheadlines

નવા પોઝિટિવ : 17
કુલ પોઝિટિવ : 8,25,814
મૃત્યુ : 00
કુલ મૃત્ય : 10,082
ડિસ્ચાર્જ : 12
કુલ ડિસ્ચાર્જ : 8,15,587
એક્ટિવ કેસ : 145
વેન્ટિલેટર : 04
રસીકરણ : 5,24,249
રસીકરણ(18-44) : 1,81,572

Share This: