IT રિટર્ન ફાઈલ કરવાની નવી તારીખ 10 જાન્યુઆરી

58
New Date For Filing IT Return is 10 January 2020-suratheadlines

IT રિટર્નની મુદત લંબાવાઈ,

31 ડિસેમ્બર ફાઈલ કરવાની હતી અંતિમ તારીખ,

નોન ઓડિટેડ રિટર્ન માટે હવે 10 જાન્યુઆરી નવી તારીખ,

TAR અપલોડ કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જાન્યુઆરી.

Share This: