Category

સુરત

સુરત કોરોના અપડેટ 28...

આજના પોઝિટીવ : 1071 કુલ પોઝિટિવ : 1,99,342 નવા સિટી : 628 (સેન્ટ્રલ ઝોન...

સુરત કોરોના અપડેટ 27...

આજના પોઝિટીવ : 1094 કુલ પોઝિટિવ : 1,98,271 નવા સિટી : 708 (સેન્ટ્રલ ઝોન...

સુરત કોરોના અપડેટ 26...

આજના પોઝિટીવ : 1,228 કુલ પોઝિટિવ : 1,97,177 નવા સિટી : 834 (સેન્ટ્રલ ઝોન...

સુરત કોરોના અપડેટ 25...

આજના પોઝિટીવ : 1476 કુલ પોઝિટિવ : 1,95,949 નવા સિટી : 1004 (સેન્ટ્રલ ઝોન...

સુરત કોરોના અપડેટ 24...

આજના પોઝિટીવ : 1374 કુલ પોઝિટિવ : 1,94,473 નવા સિટી : 1136 (સેન્ટ્રલ ઝોન...

સુરત કોરોના અપડેટ 23...

આજના પોઝિટીવ : 2151 કુલ પોઝિટિવ : 1,93,099 નવા સિટી : 1512 (સેન્ટ્રલ...

Latest Posts

સુરત કોરોના અપડેટ 28 જાન્યુઆરી 2022

આજના પોઝિટીવ : 1071 કુલ પોઝિટિવ : 1,99,342 નવા સિટી : 628 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 19, વરાછા A : 75, વરાછા B : 54, રાંદેર ઝોન...

ગુજરાત કોરોના અપડેટ 28 જાન્યુઆરી 2022

નવા પોઝિટિવ : 12,131 કુલ પોઝિટિવ : 11,32,791 મૃત્યુ : 30(અમદાવાદ કોર્પોરેશન : 07, સુરત કોર્પોરેશન : 01, સુરત : 02, ભરૂચ : 02, વડોદરા કોર્પોરેશન...

સુરત કોરોના અપડેટ 27 જાન્યુઆરી 2022

આજના પોઝિટીવ : 1094 કુલ પોઝિટિવ : 1,98,271 નવા સિટી : 708 (સેન્ટ્રલ ઝોન : 33, વરાછા A : 40, વરાછા B : 75, રાંદેર ઝોન...