અપરણિત યુવાઓ માટે ઈન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવવાની સુવર્ણ તક

ઈન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા ઈચ્છુક અપરણિત યુવાનો અને મહિલાઓ માટે ભરતી રેલીનું કરાયું આયોજન

147
Golden Opportunity For Unmarried Youth to Join The Indian Army-suratheadlines

સુરત
ઈન્ડીયન આર્મીમાં જોડાવા ઈચ્છુક અપરણિત પુરૂષો માટે આગામી તા.૫/૮/૨૦૨૧થી તા.૨૨/૮/૨૦૨૧ દરમિયાન રાજ્યના ૨૦ જિલ્લાઓના ઉમેદવારો માટે ગોધરાના કનેલાવ ખાતે લશ્કરી ભરતી રેલી યોજાનાર છે. જેમાં સાત કેટેગરીના સોલ્જર જનરલ ડયુટી, સોલ્જર ટ્રેડસમેન, સોલ્જર ટેકનિકલ, સોલ્જર નર્સિગ આ., નર્સિગ વેટરનરી અને સોલ્જર કલાર્કની જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. ધો.૮ પાસથી લઈ ધો.૧૨/ડિપ્લોમા/ડીગ્રીધારક યુવાનો ભાગ લઈ શકશે.

જ્યારે મહિલા ઉમેદવારો માટે ભારતીય થલ સેનામાં સોલ્જર જનરલ ડયુટી પદ માટે કોઈ પણ જિલ્લાની મહિલા ઉમેદવારો ભાગ લઈ શકશે. જેમાં ધો.૧૦ પાસ સરેરાશ ૪૫ ટકા સાથે તેમજ લધુત્તમ ઉચાઈ ૧૫૨ સે.મી. વજન આર્મી મેડીકલ સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ હોવું જોઈએ. ભરતીમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.joinindianrmy.ni.in પર તા.૨૦/૭/૨૦૨૧ સુધી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

વધુ માર્ગદર્શન માટે રોજગાર સેતુ હેલ્પલાઈન નં. ૬૩૫૭૩૯૦૩૯૦ પર કોલ કરી વિગતો મેળવી શકાશે. તેમજ ફોર્મ ભરવા માટે રોજગાર કચેરી ખાતે સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તેમ સુરતના મદદનીશ નિયામક(રોજગાર)ની યાદીમાં જણાવાયું છે.

Share This: