લોકડાઉનમાં ગૃહિણીઓને રાહત : એલપીજી સિલિન્ડરમાં ૬૧ રૂપિયાનો ઘટાડો

264

ન્યુ દિલ્હી
લોકડાઉનની વચ્ચે ગૃહિણીઓને મોટી રાહત મળી છે, એલપીજી સિલીન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ઇન્ડેનની વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર દિલ્હીમાં ૧૪.૨ કિલો નાન સબ્સિડીની કિંમત હવે ૭૪૪ રૂપિયા થઇ ગઇ છે.

પહેલા દિલ્હીમાં આ સિલીન્ડર ૮૦૫.૫૦ રૂપિયાના ભાવમાં મળી રહ્યો હતો, આ પ્રમાણે દિલ્હીમાં નાન સબ્સિડી સિલીન્ડર ૬૧.૫૦ રૂપિયા સસ્તો થયો છે.

આ પ્રમાણે હવે નાન સબ્સિડી સિલીન્ડરની કિંમત કોલકત્તામાં ૭૭૪.૫૦ રૂપિયા, મુંબઇમાં ૭૧૪.૫૦ રૂપિયા અને ચેન્નાઇમાં ૭૬૧.૫૦ રૂપિયા થઇ ગઇ છે. જે ક્રમશઃ ૮૩૯.૫૦ રૂપિયા, ૭૭૬.૫૦ રૂપિયા અને ૮૨૬ રૂપિયા હતો.

આ સતત બીજા મહિનો છે, જ્યારે એલપીજીની કિંમતો ઘટી છે, છેલ્લે ફેબ્રુઆરીમાં એલપીજીના ભાવ વધ્યા હતા. ત્યારે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ૧૪ કિલોગ્રામના ગેસ સિલીન્ડરના ભાવ ૧૪૪.૫૦ રૂપિયા વધી ગયો હતો. કોલકત્તામાં ૧૪૯ રૂપિયા, મુંબઇમાં ૧૪૫ રૂપિયા અને ચેન્નાઇમાં ૧૪૬ રૂપિયાનો વધારો થયો હતો.

Share This: