દ.કોરિયામાં એક મહિલાની બેદરકારીએ ૫,૦૦૦ લોકોને કોરોનાનો ચેપ લગાવ્યો..!

217

સિઓલ
વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાં કોરોના વાયરસના કેસ સામે આવ્યા છે. દક્ષિણ કોરિયામાં પણ કોરોનાના કેસ નોંધાયા છે. દક્ષિણ કોરિયામાં એક મહિલાની બેદરકારીને કારણે ૫૦૦૦થી વધુ લોકોને કોરોનાનો ચેપ લાગ્યો છે.

૬૧ વર્ષની મહિલાની બેદરકારીની સજા સમગ્ર દેશ ભોગવી રહી છે. જણાવવામાં આવી રહી છે કે મહિલા કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયા બાદ જાહેર સ્થળો પર ગઈ હતી. ત્યાબાદ મહિલા જ્યાં પણ ગઈ ત્યાંથી સંક્રમણના કેસ સામે આવ્યા છે.

મહિલા કોરોનાથી સંક્રમિત થયા બાદ ૯ ફેબ્રુઆરીના રોજ શેંચાંજી ચર્ચ ગઈ હતી. ત્યાં એક હજારથી વધારે લોકો કોરોના વાયરસનો ચેપ લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ મહિલા ૧૪ ફેબ્રુઆરીએ ક્વીન વેન હોટલ ગઈ હતી અને ત્યાં પણ એક હજારથી વધુ લોકોને સંક્રમિત થયા હતા. આવી રીતે કેસોની સંખ્યા વધીને ૫૦૦૦થી વધુ થઈ ગઈ હતી.

Share This: